بیمه خودرو

بیمه خودرو

خودرو در کشور ما بیشترین نقش را در حمل و نقل درون شهری و برون شهری به خود اختصاص داده است. نارسایی های موجود و مرتبط با امور رانندگی موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارتهای بدنی و مالی روبرو شویم .در این بین بهترین راه حل برای حذف و تقلیل هزینه های ناشی از حوادث رانندگی، بیمه است؛ خدمتی که آرامش و امنیت شما در آن نهفته است.

شرکت بیمه پارسیان در راستای ایجاد امنیت و آرامش برای دارندگان خودرو و جبران زیان های ناشی از تصادفات رانندگی انواع بیمه نامه های خودرو اعم از بیمه بدنه،‌ بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده و بیمه مازاد شخص ثالث را ارائه می کند.هر حادثه رانندگی‌ می تواند باعث ‌بروز خسارت (اعم از مالی و جانی) برای ‌اشخاص‌ ثالث‌، راننده‌ و سرنشینان‌ خودرو گردد.

خسارات‌ وارده به افراد داخل و خارج از خودرو، اعم از راننده خودرو، در صورتیکه شما مقصر حادثه باشید را توان‌ با خرید “بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث و حوادث راننده‌” و مازاد ثالث‌ جبران‌ نمود و خسارات‌ وارده به وسیله نقلیه خودتان را می توان از طریق خرید “بیمه نامه بدنه خودرو” جبران‌ کرد.

insurance_Car_1

چرا بیمه خودرو، چرا شرکت بیمه پارسیان ؟

حوادث و سوانح رانندگی می تواند حتی برای بهترین رانندگان نیز اتفاق بیافتد. جبران اغلب این خسارت ها خارج از توان مالی دارندگان و یا رانندگان خودرو میباشد. شرکت بیمه پارسیان این اطمینان را به شما می دهد که در صورت وقوع حوادث رانندگی اگر به شما، سرنشینان خودروی شما، اشخاص ثالث و یا خودرویتان، توسط وسیله نقلیه شما، خسارت و آسیب وارد شود، با ارائه انواع پوشش های بیمه ای در کنار شما بوده و آرامش خیال شما را فراهم سازد.

شرکت بیمه پارسیان دارای شعب پرداخت خسارت در سراسر کشور می باشد.

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث بر اساس قانون اصلاحی ( بیمه اجباری شخص ثالث ) مصوب ۱۳۸۷کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی موظف اند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ، نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه کنند . در بیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی یا مالی شود. به همین دلیل بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه حوادث راننده به شماکه دارنده وسیله نقلیه هستید، این امکان را می دهد تا خسارت های جانی وارده به راننده مقصر حادثه را نیز بیمه نمایید.

insurance_Car_3

این بیمه نامه به طور کامل بیمه مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث است که به اختصار در بین مردم بیمه شخص ثالث نامیده می شود .در بیمه شخص ثالث مسئولیت شخص راننده اتومبیل مقصر حادثه بیمه می گردد تا در صورتیکه بر اثر حادثه خسارتی به اشخاص ثالث (جانی،مالی) وارد نماید از پوشش بیمه ایی برخوردار باشد.در کشور ما بیمه شخص ثالث برای دارندگان همه وسائط نقلیه موتوری (اعم از موتورسیکلت ،سواری،مسافری و بارکش) اجباری می باشد و همیشه حین رانندگی باید نزد خود داشته باشند در این بیمه نامه تمام سرنشینان خودرو جز بیمه نامه اشخاص ثالث به حساب می آیند و در صورتی که اتفاقی برای هر کدام از آنها بیفتد تمامی زیان این سرنشینان اعم از هزینه درمان و دیه از طرف شرکت بیمه جبران خواهد شد حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع و مورد استفاده اتومبیل و میزان تعهدات مالی مطابق تعرفه های مصوب جاری و درصد تخفیفات عدم خسارت خودرو معین می شود.

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث :

 • اصل سوابق بیمه نامه قبلی
 • اصل سند وسیله نقلیه
 • اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
 • اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 • تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

فرایند صدور بیمه نامه شخص ثالث :

 • تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
 • تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
 • انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
 • ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
 • پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
 • دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

خسارت مالی شخص ثالث بدون کروکی – خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی

مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت(شعب پرداخت خسارت)

خسارت مالی شخص ثالث با کروکی سازشی

مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان(شعب پرداخت خسارت)

شرایط پرداخت:

 • تصادف منجر به خسارت مالی بوده و دارای جرح یا فوت اشخاص نباشد.
 • طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند و علت تامه حادثه را قبول داشته باشند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

 • اصل کروکی که ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمایی رانندگی باشد
 • اصل / تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودروی زیاندیده
 • اصل/ تصویر گواهینامه رانندگی و کارت ملی زیاندیده و کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده

خسارت مالی شخص ثالث با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی (عدم سازش)،نظریه کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات های کارشناسی

شرایط پرداخت:

 • تعهدات بیمه نامه برای جبران خسارت کفایت ننماید
 • راننده مسبب حادثه فاقد گواهی نامه بوده و یا در زمان تصادف مدارک لازم را نداشته باشد
 • طرفین تصادف، در خصوص پذیرش تقصیر به توافق نرسیده اند
 • حادثه دارای مجروح و یا فوتی باشد
 • سایر موارد حسب موقعیت تصادف ایجاد شده

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

 • اصل یا مصدق تصویر کروکی که ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمایی رانندگی باشد
 • تصویرگزارش مقامات انتظامی و قضایی(صورتجلسه تفهیم و قبول تقصیر-اوراق بازجویی-صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری)
 • تصویر بیمه نامه مقصر و اصل /تصویر بیمه نامه زیاندیده
 • تصویر گواهینامه راننده و کارت اتومبیل مقصر
 • اصل / تصویر گواهینامه رانندگی زیان‌دیده
 • اصل/ تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده
 • اصل/ تصویر کارت ملی زیاندیده
 • نظریه کارشناسان تصادفات و رسمی دادگستری.(کپی برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانونی)
 • نظریه یا رای نهایی مرجع قانونی یا قضایی.(کپی برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانونی)

خودروی نامتعارف:

خودروی نامتعارف خودرویی است که قیمت آن از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی (مبلغ دیه در ماههای حرام)که در ابتدای هر سال مشخص می باشد بیشتر باشد.در این حالت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد آن )نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان دیده اقدام نماید :

قیمت روز گرانترین خودروی متعارف *خسارت مالی وارده = میزان تعهد مسبب حادثه قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده

بنابر این پیشنهاد میگردد این دسته از خودروها نسبت به خرید بیمه نامه بدنه جهت جبران خسارات مالی احتمالی اقدام نمایند.

مدارک مرتبط با حوادث منجر به جراحات بدنه

 • اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز
 • گزارشهای مقامات انتظامی
 • اوراق بازجویی طرفین حادثه
 • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی (در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • کپی شناسنامه مصدومین
 • مشخصات کامل مصدومین
 • مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی
 • کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات
 • رای نهایی دادگاه در صورت صدور

مدارک مرتبط با حوادث منجر به فوت

 • گزارش های مقامات انتظامی
 • مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه
 • ایراد خسارت در حوادث و تصادفات
 • با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی

 • اوراق بازجویی طرفین حادثه
 • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی ( در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • کپی شناسنامه باطل شده متوفی
 • مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن
 • گواهی حصر وراث
 • قیم نامه در صورت داشتن صغیر
 • کپی شناسنامه تمام ورثه
 • رأی نهایی دادگاه در صورت صدور. (البته امکان دریافت خسارت بدون رأی دادگاه و بصورت توافقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد)
 • زیاندیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن
 • رأی ابلاغی خود را به بیمه گر اعلام نماید. عدم مراجعه زیاندیده یا مقصر ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد
 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
 • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
 • اصل و کپی کارت و سند خودرو
 • اصل کروکی ( گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)
 • ارائه معرفی نامه از شرکت های لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو
 • بیمه گذار مکلف است از عدم سازش یا اعلام خسارت به مقصر حادثه در تصادف خودداری نمای

هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، اوراق بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

بیمه بدنه

در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود.

insurance_Car_2

شما می توانید با خرید بیمه نامه بدنه از شرکت بیمه پارسیان، چنانچه مقصر حادثه باشید، خسارت وارده به خودروی خود را جبران نمایید. همچنین می توانید در زمانیکه شما مقصر حادثه نبوده ولی بیمه نامه شخص ثالث فرد مقصر امکان جبران کل خسارت شما را ندارد، از بیمه نامه بدنه خودرو خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید.

از محل این بیمه نامه می توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که شامل موارد زیر می شود جبران نمود :

 • حادثه (کلی و جزئی) / برخورد خودرو با یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به خودرو
 • سقوط / واژگون شدن خودرو
 • حریق (آتش سوزی، صاعقه، انفجار)
 • سقوط خودرو
 • سرقت کلی خودرو

همچنین با خرید پوشش های اضافی می توانید خطرات (سرقت جزئی قطعات و لوازم، شکست شیشه، سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، تگرگ و گردباد، هزینه ایاب و ذهاب، پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی، نوسانات قیمت ) را نیز در بیمه بدنه پوشش دهید.

آیا از تخفیفات عدم خسارت در بیمه بدنه شرکت بیمه پارسیان اطلاع دارید ؟

 • تخفیف عدم خسارت
سنوات عدم خسارت تخفیف
سال اول ۲۵ درصد
سال دوم ۳۵ درصد
سال سوم ۴۵ درصد
سال چهارم ۶۰ درصد
 • تخفیف ویژه شخص ثالث در صورتی که خودرو بیمه نامه شخص ثالث جاری داشته باشد ، تعداد سالهای تخفیف درج شده بر روی بیمه نامه شخص ثالث ، مشروط به عدم تغییر مالکیت قابل انتقال به بیمه نامه بدنه می باشد.

آیا از تخفیفات گروهی بیمه بدنه شرکت بیمه پارسیان اطلاع دارید ؟

 • تخفیف جهت خودرو های صفر کیلومتر
 • تخفیف جهت اعضای هیت علمی دانشگاه
 • تخفیف جهت سهامداران و دارندگان حساب در بانک پارسیان
 • تخفیف جهت سهامداران بیمه پارسیان
 • ارائه تخفیف گروهی جهت برای بیمه نامه های گروهی خودروهای سازمان ها ، شرکت ها ، نهادها ، و پرسنل آن ها
 • تخفیف دارندگان بیمه شخص بیمه پارسیان

فقط یکی از تخفیفات گروهی قابل استفاده می باشد.

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه بدنه :

 1. اصل سوابق بیمه نامه قبلی
 2. اصل سند وسیله نقلیه
 3. اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
 4. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 5. حضور وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه
 6. تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

فرآیند صدور بیمه نامه بدنه :

 1. تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
 2. تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
 3. انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
 4. بازدید از وسیله نقلیه ( در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه آسیا و یا افزایش سرمایه و یا اضافه نمودن پوششهای بیمه ای دیگر )
 5. ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
 6. پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
 7. دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

برای دریافت خسارت اتومبیل، باید حداکثر تا ۵ روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت بدنه :

 1. مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان
 2. تکمیل فرم ” پذیرش اعلام خسارت بیمه‌نامه بدنه خودرو”
 3. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:
  • بیمه‌نامه بدنه
  • گواهینامه و کارت ملی راننده مسبب حادثه
  • کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت
  • بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی مورد بیمه
  • گزارش مقامات انتظامی (حسب مورد و نوع خسارت)
  • فاکتورهای تعمیرات و هزینه نجات و حمل (در صورت وجود)

  یادآوری:

  چنانچه مدارک گواهینامه، کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت و بیمه‌نامه شخص ثالث وسیله نقلیه در زمان تشکیل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشکیل و بیمه‌گذار ملزم است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز آنها را ارائه نماید.

 4. کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو مورد بیمه توسط کارشناس شرکت بیمه
 5. پرداخت خسارت مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه خودرو
 6. در صورتیکه خودرو دارای پوشش اضافی سرقت درجا لوازم باشد میبایست گزارش مقامات انتظامی شامل کلیه قطعات سرقت شده به همراه شرح دقیق نحوه وقوع و تاریخ دقیق وقوع آن همراه با سایر مدارک ذکر شده ارائه گردد.
 7. در خسارات ناشی از آتش سوزی،ارائه گزارش سازمان آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ الزامی است.
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد (( بیمه پارسیان (نمایندگی جارچی کد 503420) )) محفوظ می باشد.